Wednesday, July 9, 2014

Giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp đặt ẩn phụ-chi tiết


Về phương trình vô tỉ nó có chứa nhiều phương pháp đi kèm. Có thể nói phương pháp đặt ẩn phụ là phương pháp khá phổ biến trong hầu hết những loại toán về giải phương trình vô tỉ. Nó phải yêu cầu người học có những cảm nhận toán học rất linh hoạt.
Do đó, trong tài liệu khá ngắn gọn, đầy đủ và dễ học này. Tác giả đã cung cấp cho chúng ta hàng loạt những bài toán về dạng này. Giúp chúng ta có được một phần nào đó để ôn luyện kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến.
Xem tiếp
Post a Comment