Wednesday, July 9, 2014

Bài giảng thể tích khối đa diện-Huỳnh văn Khánh

Tài liệu này, chuyên cung cấp cho chúng ta về mãng thể tích khối đa diện. Nó được viết dưới dạng thu gọn nhưng lại khá đầy đủ, chi tiết và dễ học. Những kiến thức được liên kết với nhau thành những mãng kiến thức có liên quan với nhau rõ rệt.
Về thể tích khối đa diện, chúng ta nên chú ‎ đến những cách thức tính diện tích mặt đáy và độ dài đường cao. Hay thứ đó là không thể thiếu được trong mỗi bài toán. Để kỹ lưỡng hơn, chúng ta cũng cần phải biết đến nhưng công thức tính diện tích của các hình tam giác, tứ giác và mối liên hệ của Khoảng cách và góc trong không gian.
Có hai loại hình mà chúng ta cần tính thể tích khối đa diện là khối chọp và khối lăng trụ. Mỗi khối lại có cách tính toán đặc trưng và cách dựng hình cũng vậy.
Xem tiếp
Post a Comment