Wednesday, July 9, 2014

19 vấn đề liên quan đề phương pháp tọa độ trong không gian

Tài liệu cung cấp cho chúng ta những kiến thức bao gồm đường thẳng, mặt phẳng, và mặt cầu trong không gian. Bên cạnh đó còn cung cấp cho chúng ta hàng loạt những vấn đề có sử dụng nhưng phương pháp để luyện thi tuyển sinh đại học. Đặc biệt nhất trong tài liệu này là chúng ta thấy được mối liên hệ và những bài toán mang tính ứng dụng cao.
Phương pháp tọa độ trong không gian luôn là một trong những chuyên đề khá dễ dàng trong việc ứng dụng. Bởi nó không đơn thần như hình học không gian thuần túy của thể tích khối đa diện. Mà nó chỉ áp dụng những kiến thức sơ đẳng nhất về toán hình học. Mà xung quanh cũng chỉ hướng đến ba đối tượng chính là đường thẳng, mặt phẳng, và mặt cầu trong không gian. Bên cạnh đó còn có nhưng loại toán về mối tương quann như: Khoảng cách và góc của chúng. Những điều này cũng là một phần không thể thiếu trong những kỳ thi tuyển sinh đại học.
Xem tiếp
Post a Comment