Wednesday, July 9, 2014

Chuyên đề: Mệnh đề tập hợp-Đại số 10

Một trong những chuyên đề hiếm hoi mà thầy góp nhặt được. Mệnh đề và tập hợp thuộc vào chương đầu tiên của chương trình toán 10. Mà tất cả các em học sinh đều phải gặp.
Tuy nó ít khó nhưng lại rất trừu tượng với những bài toán nâng cao. Bởi tính ít phổ biến của nó nên hầu hết chúng ta hoặc những tác giả khác thường không chú trọng đến những dạng toán như thế này. Do đó, có thể nói nguồn tài liệu rất ít cho chuyên đề này.
Cũng phải nói thêm, tuy nó ít gặp nhưng chương học này là một trong những nền tảng của toán học trong việc chứng minh những định l‎ tính chất của toán học.
Xem tiếp
Post a Comment