Wednesday, July 9, 2014

Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai-đại số 10

Thực sự nó không khó để chúng ta học phần này. Nó thuộc vào phần rất cơ bản của chương trình toán 10. Nhưng nếu biết khai thác để nhớ được tất cả những kỹ năng cần thiết để vận dụng thì đó là một lợi thế không nhỏ ở việc áp dụng từng chương học và lớp học sau này.
Nói chung về cách học phần hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Xuctu.com khuyên bạn nên cố gắng tìm hiểu và ghi nhớ thật kỹ những thuật ngữ cũng như những cách thức vận dụng những kiến thức vào để giải toán cho phù hợp. Mỗi hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai đều có những phần mà có thể nói khác nhau nhưng lại có những đặc điểm giống nhau. Điều quan trọng là chúng ta biết cách thức vận dụng cho phù hợp với các chương trình học.
Xem tiếp
Post a Comment