Wednesday, July 9, 2014

Tổ hợp xác suất-Luyện thi đại học đầy đủ

Tài liệu về “Tổ hợp xác suất” này được viết trên cơ sở tự học và tự rèn luyện cho tất cả các em học sinh luyện thi tuyển sinh đại học. Nó thực sự chi tiết đến nhiều khía cạnh của vấn đề “Tổ hợp xác suất”. Trong những qui tắc như qui tắc cộng và quy tắc nhân. Những phép toán mới như hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp của nó và cách vận dụng phân biệt giữa chúng. Để rồi từ đó có thể vận dụng vào việc tính xác suất của biến cố đã định. Không những vậy, tài liệu còn cung cấp cho tất cả các elm luyện thi tuyển sinh đại học năm này hàng loạt những bài toán hay và bổ ích đến những vấn đề liên quan.
Trong năm học của mùa tuyển sinh đại học năm này. Xuctu.com luôn hướng đến tất cả chúng ta những loại toán về Tổ hợp xác suất bởi mật độ xuất hiện trong những kỳ thi càng nhiều. Bên cạnh đó các em cũng cần ôn tập phần nhị thức NewTon thật kỹ để thi tốt.
Xem tiếp
Post a Comment