Sunday, April 6, 2014

Tổng hợp phương trình-Bất phương trình-Hệ phương trình có giải chi tiết

Có thể về chuyên đề này thì đây là tài liệu được tổng hợp nhiều bài tập nhất và cũng chi tiết về lời giải. Những loại bài tập và có hướng dẫn giải cụ thể như: Phương trình và bất phương trình vô tỉ, phương trình và bất phương trình mũ và lôga, hệ phương trình, phương trình và hệ phương trình có chứa tham số.
Tất cả những bài tập được giới thiệu phần lớn thuộc vào các kỳ thi thử của các trường chuyên trên toàn quốc và những kỳ tuyển sinh đại học chính thức hàng năm. Năm học 2014 này các em hoàn toàn có thể tham khảo những cách giải và cũng làm phong phú thêm lượng kiến thức và những kỹ năng giải loại toán này trong kỳ thi sắp đến.

Phương trình lượng giác-Luyện thi đại học 2014-Nguyễn Quốc Tuấn

Một tài liệu mới nhất và có thể được trình bày công phu nhất của thầy kể từ trước đến giờ về mãng phương trình lượng giác. Trong năm học này với đặc trưng lấy điểm cho bằng được câu về phương trình lượng giác nên chúng ta phải hết sức cẩn thận và thực hiện cho được. Để có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi.
Tập tài liệu được chia nhỏ thành những chủ đề riêng biệt và cuối mỗi phần còn có những luồng kiến thức được tổng hợp từ nhiều cách giải trước. Điều này rất quan trọng cho sự phát triển tư duy của học sinh. Những dạng toán, những đề thi điển hình và có nhiều tư duy được giới thiệu đầy đủ. Các em học sinh học chương trình nâng cao và cơ bản đều dùng được một cách thiết thực. Phần II: Phương trình lượng giác
Chủ đề 1: Phương trình lượng giác cơ bản
Chủ để 2: Phương trình lượng giác bậc hai, bậc ba đối với một giá trị lượng giác.
Chủ đề 3: Phương trình lượng giác bậc nhất đối với Sinx và Cosx
Chủ đề 4: Phương trình lượng giác đẳng cấp bậc hai, bậc ba đối với Sinx và Cosx
Chủ đề 5: Phương trình lượng giác dạng đối xứng và phản xứng đối với Sinx và Cosx.
Chủ đề 6: Phương trình lượng giác đưa về phương trình tích.
Chủ đề 7: Phương trình lượng giác biến đổi lượng giác
Chủ đề 8: Phương trình lượng giác tổng hợp.
Chủ đề 9: Phương trình lượng giác qua các kỳ thi tuyển sinh.