Wednesday, July 9, 2014

Tổng hợp 275 bài toán hệ phương trình-Bất phương trình –Mũ-Lôga- Lê Văn Đoàn

Tài liệu đã tổng hợp lại rất đầy đủ những bài toán mà tiêu đề đã giới thiệu. Nó cung cấp cho chúng ta hàng loạt những bài toàn, phương pháp và kỹ năng giải toán khá thí vị. Được viết trên cơ sở tự rèn luyện cho chúng ta.
Hệ phương trình, bất phương trình, Mũ và Lôga đều được tác giả sưu tập và biên soạn một cách vắn tắt. Tất nhiên nó không thể thiếu những đề thi tuyển sinh đại học hàng năm của tất cả các khối.
Xem tiếp
Post a Comment