Wednesday, July 9, 2014

Chuyên đề số phức-Nguyễn Đức Thắng

Thêm một tài liệu về số phức dành cho các em. Thầy giáo Nguyễn Đức Thắng đã cũng cấp cho chúng ta dạng thu gọn nhưng rất đầy đủ về số phức. Tù những bài toán mang tính tính toán về số phức, các bài toán giải phương trình trên tập số phức, và dạng lượng giác của số phức đều cuất hiện đầy đủ.
Không những vậy tài liệu còn cung cấp cho chúng ta những bài toán luyện thi tuyển sinh đại học chính thức và những bài toán học sinh tự làm để tự luyện tập.
Xem tiếp
Post a Comment