Wednesday, July 9, 2014

Ứng dụng đạo hàm để giải phương trình vô tỉ- Tạp chí toán học tuổi trẻ

Thực tế thì đây là phương pháp sử dụng sự dồng biến nghịch biến để giải bài toán về phương trình và bất phương trình. Tài liệu được cắt ra thành một Flie nhở gồm 3 trang được cung cấp bởi Vnmath. Nó được hoàn thiện nhằm chúng cấp cho các em cách nhìn nhận thấu đáo về sử dụng phương pháp này để giải toán.
Thính thoảng trong chuyên mục giới thiệu về hệ phương trình và các cách giải chúng ta cũng bắt gặp những loại giải này. Về cách giải phương trình theo phương pháp biến thiên hàm số có sử dụng những tính chất quen thuộc này. Thêm vào đó, tài liệu còn cung cấp cho tất cả chúng ta những bài toán tương tự có tính ứng dụng cao.
Xem tiếp
Post a Comment